Wetswijzigingen vanaf 1 juli 2022

Wetswijzigingen vanaf 1 juli 2022

Ben je benieuwd wat er allemaal verandert vanaf 1 juli aanstaande? Wij hebben de wetswijzigingen voor je op een rijtje gezet.

 1. Betalingstermijn van grote bedrijven van 60 naar 30 dagen

Vanaf 1 juli zijn grote bedrijven wettelijk verplicht de rekeningen van kleinere bedrijven binnen 30 dagen, in plaats van 60 dagen, te betalen. Kleinere ondernemers hadden moeite deze rekeningen betaald te krijgen. Deze wetswijziging voorkomt liquiditeitsproblemen en onnodige faillissementen bij kleinere ondernemers. Grote bedrijven hebben 250 werknemers of meer in dienst, een netto-omzet van meer dan €40 miljoen of een balanstotaal van meer dan €20 miljoen.

 1. Btw op energie naar 9%

Vanwege de gestegen energieprijzen heeft de overheid besloten de energiebelasting te verlagen. De btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) gaat omlaag van 21 naar 9%. Dat geldt ook voor ondernemers. De btw-verlaging op energie duurt naar verwachting tot en met 31 december 2022.

 1. Afschermen bezoekadres handelsregister bij dreiging

Als er sprake is van dreiging, kun je je bezoekadres afschermen in het Handelsregister.

 1. Minimumloon omhoog

Het wettelijk brutominimumloon (WML) stijgt op 1 juli. Voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is het WML nu €1.756,20 per maand, €405,30 per week en €81,06 per dag.

 1. Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus)

Met deze wet krijgen werknemers meer bescherming in arbeidsvoorwaarden. Het arbeidsrecht wijzigt op verschillende punten:

 • Informatieplicht werkgevers
 • Nevenarbeid
 • Voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
 • Scholing
 1. Betaald ouderschapsverlof (2 augustus)

De eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof zijn betaald tegen 70% van het dagloon. Het verlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

 1. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte (vooruitblik 2022)

Kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers) die stoppen door ziekte van de werkgever kunnen compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag. De regeling staat gepland om medio 2022 in werking te treden, maar wanneer precies, is nog niet bekend.