Werktijdverkorting aanvraag & Tijdelijke WW-uitkering

Wat betekent werktijdverkorting voor mijn werknemers?

UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan u. UWV betaalt dan voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering. Dat is de eerste twee maanden 75 procent van het laatstverdiende loon, daarna 70 procent.

U betaalt in de meeste gevallen het volledige loon uit aan uw werknemers. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat wat voor uw situatie geldt. Werknemers die een tijdelijke WW-uitkering krijgen, moeten belangrijke wijzigingen in hun situatie altijd doorgeven aan UWV, zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten.

Let op: is uw werknemer ziek voordat de vergunningsperiode ingaat? Dan betaalt u zijn loon door. U kunt voor hem geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt uw werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Werktijdverkorting vergunning aanvraag (deel 1)

Onderstaand stappenplan en verloop:

  • Vraag een vergunning aan voor werktijdverkorting “Aanvraag vergunning” deze geld bij de eerste vergunning maximaal 6 weken.
  • Binnen een aantal dagen ontvang je een bevestiging van de aanvraag en een link om de aanvraag te volgen (bewaar deze mail goed, deze heeft u nodig indien verlenging gewenst is).
  • Als de vergunning is verleend moet je een “Melding werktijdverkorting” insturen naar het UWV. U kunt het formulier hier downloaden. Voeg daar een kopie van de mail van de vergunning bij incl. de bijlage uit de mail.

Tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting (deel 2)

  • Na de “melding werktijdverkorting” moet u voor de werknemers die u in de melding hebt opgegeven de gewerkte uren bijhouden. Dat kan via het formulier dat u hier kunt downloaden. Dit is één formulier per werknemer over de totaal aantal weken dat u de vergunning heeft gekregen. (eerste keer maximaal 6 weken). U heeft dus voor iedere werknemer een apart formulier nodig.
  • Binnen één week na afloop van de vergunningsperiode (max 6 weken) dit is dus in de zevende week nadat u de vergunning kreeg, stuurt u de ingevulde en ondertekende formulieren “Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting” op naar het UWV.

Verlenging aanvragen (meer dan 6 weken maximaal 24 weken)

Een verlengingsaanvraag kan de werkgever indienen via de link in de e-mail die hij heeft ontvangen bij de toewijzing van de eerste WTV-aanvraag. Het voordeel van het gebruik van deze link is dat een aantal vragen al voor ingevuld zijn.

De werkgever kan ook gebruik maken van het digitale formulier. Hij moet dan alle velden zelf invullen.

Als bijlage bij de ontheffing ontvangt de werkgever een formulier voor het aanvragen van een verlenging. Dit formulier kan hij direct invullen en opsturen. Het verzoek tot verlenging moet uiterlijk voor het einde van de WTV-periode waarvoor hij al vergunning heeft gekregen opgestuurd zijn.

Zie ook: https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werrk/detail/werktijdverkorting