TVL Q4 2020 aanvragen – geen beperking SBI code

Let op!! In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL subsidie aanvragen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan van 25 november 2020 12.00 uur tot en met 29 januari 2021 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De tegemoetkoming van minimaal 750 euro en maximaal 90.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) bovenop de TVL. Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche komt een aanvullende TVL-subsidie.

 

Verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes

De TVL 1 regeling is inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

  • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020.
    Deze kun je van 25 november 2020 12.00 uur tot en met 29 januari 2021 17.00 uur aanvragen.
  • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021.
  • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021.

 

Voor wie is de huidige TVL Q4 2020 regeling?

De TVL Q4 2020-regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL subsidie aanvragen.

Je omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Je omzetverlies moet minimaal 30% zijn voor de periode oktober tot en met december 2020. Er is geen beperking van SBI-codes, krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Let op: dit geldt alleen voor het 4e kwartaal.

In kwartaal 1 en 2 van 2021 geldt een beperking van SBI-codes. Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je TVL-aanvraag.

Er zijn nog andere voorwaarden voor het ontvangen van TVL. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.

 

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.
Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt? Gebruik voor de berekening van de tegemoetkoming de adviestool TVL.

Je berekent de hoogte van de subsidie op de volgende manier: vermenigvuldig je normale omzet (omzet van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019) met het verwachte omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 in procenten. De uitkomst vermenigvuldig je met het percentage vaste lasten. (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector). Let op! Om aanspraak op de subsidie te kunnen maken, moet de uitkomst van de berekening minimaal 3.000 euro zijn.

De subsidie is 50% van de uitkomst: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% = hoogte subsidie.
De subsidie bedraagt minimaal 750 euro en maximaal 90.000 euro per 3 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

 

TVL-opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen in het 4e kwartaal van 2020 1 keer een opslag bovenop de TVL-subsidie. Deze opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) is 2,8% van je omzetverlies. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Bereken je verwachte opslag via de adviestool.

De extra subsidie geldt voor deze SBI-codes:

  • 56.10.1 (restaurants)
  • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.)
  • 56.29 (kantines en contractcatering)
  • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.)

Voorwaarde is dat één van deze SBI-codes op 15 maart vermeld staat als hoofdactiviteit in het KVK Handelsregister bij de hoofdvestiging van je bedrijf. Je vindt deze SBI-code in de adviestool van RVO.

Event-cateringbedrijven en hotel-restaurants kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.

De subsidie is bedoeld voor aanpassingen aan de 1,5 meter afstand en om te helpen met kosten voor kuchschermen, voedselvoorraad die bederft en aanleg en overkapping van buitenterrassen.

De extra subsidie is gekoppeld aan TVL Q4 2020 en wordt automatisch bij de TVL opgeteld. Kom je niet in aanmerking voor TVL Q4 2020, dan heb je geen recht op deze extra ondersteuning.

Gesloten eet- en drinkgelegenheden die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KVK-handelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro.

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Het kabinet ondersteunt ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche met een subsidie. Het gaat naar verwachting om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zullen komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019.
De subsidie wordt gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden. De regeling wordt nog verder uitgewerkt. Je kunt deze regeling nog niet aanvragen.