Steunpakket met maatregelen

Het kabinet kondigt dinsdagmiddag een steunpakket met maatregelen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken aan. Er zijn al maatregelen genomen, wat kunnen we nog meer verwachten?

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) bezwoeren dat alle mogelijke middelen uit de kast zullen worden getrokken. Dankzij de gezonde overheidsfinanciën kan de Nederlandse economie “een eerste dreun van 80 tot 90 miljard euro opvangen”, zei Rutte.

Enkele dagen eerder zei Hoekstra: “We zullen echt alles doen wat nodig is om te zorgen dat de gevolgen zo beperkt mogelijk zijn.” Met die uitspraak gaan de gedachten terug naar 2012, toen toenmalig ECB-president Mario Draghi met woorden van gelijke strekking de eurocrisis beteugelde.

Het kabinet heeft donderdag al enkele maatregelen aangekondigd. Daar wordt verder op geborduurd, maar er zullen ook nieuwe plannen komen.

Werktijdverkorting populair, aanvraag moet vooral makkelijker

De werktijdverkorting wordt uitgebreid. Daarmee kunnen werkgevers met overheidssteun hun werknemers in dienst houden als er tijdelijk minder werk is. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. Deze regeling blijft van kracht.

Werkgevers willen vooral dat de aanvraagprocedure soepeler en sneller gaat. Zo was de site waarop werktijdverkorting aangevraagd kan worden de afgelopen dagen af en toe uit de lucht, en ook dinsdag is die soms onbereikbaar.

Verder mogen ondernemers het betalen van hun belastingen uitstellen, wat direct voor wat financiële lucht zou moeten zorgen. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen schrappen of terugdraaien. Dat geldt voor bijvoorbeeld het te laat betalen van de btw.

Verwacht meer geld voor noodkrediet voor ondernemers

Veel bedrijven komen acuut in de problemen omdat zij bijvoorbeeld de deuren helemaal moeten sluiten tot en met in ieder geval 6 april. Het kabinet maakt het daarom eenvoudiger om gebruik te maken van een al bestaande regeling: de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB), een lening waar de overheid deels garant voor staat.

Bron: nu.nl