Bijzonder uitstel van betaling toch weer verlengd!

Eerder meldde de Belastingdienst dat je vanaf 1 juli 2021 weer zou moeten voldoen aan je nieuwe betalingsverplichtingen. Het (demissionair) kabinet heeft nu besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven. Je kunt nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen.

 

Als je gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, hoef je de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 af te lossen. Je krijgt daarvoor dan 60 maanden de tijd.

 

Vanaf 1 oktober 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen

Alle belastingen waarvoor je op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet je dan weer op tijd betalen.

Let op!

Heb je bijzonder uitstel van betaling tot en met 30 september 2021? En moet je in oktober 2021 aangifte doen over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • het 3e kwartaal van 2021
  • september 2021
  • 10e vierwekenperiode

 

Dan zijn dit de tijdvakken waarover je voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van deze aangiften moet uiterlijk 31 oktober 2021 op de rekening van de Belastingdienst staan.

 

Loopt jouw bijzonder uitstel af vóór 1 oktober 2021, en vraag je geen verlenging aan?

Dan moet je vóór 1 oktober 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.

 

Heb je sinds het eind van jouw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd betaald?

Doe dit dan vóór 1 oktober 2021 alsnog. Lukt dat niet, vraag dan zo snel mogelijk verlenging aan van jouw bijzonder uitstel.

 

Vanaf 1 oktober 2022: openstaande bedragen betalen

Op 1 oktober 2022 begin je met het betalen van de openstaande bedragen voor de belastingen die je niet hebt betaald tijdens jouw bijzonder uitstel. Je krijgt hiervoor van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd. Je betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst. Wil je versneld betalen, dan kan dat natuurlijk ook.

 

Invorderingsrente

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De Belastingdienst heeft het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs terug naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

 

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen?

Bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis lees je hoe je dat doet.

 

Bron: Belastingdienst.nl