Bijzonder uitstel van betaling tot 1 oktober 2021

Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 oktober 2021. Wat zijn voor jou de gevolgen?

Vanaf 1 oktober 2021 moet je weer voldoen aan alle betalingsverplichtingen:
– Alle belastingen waarvoor je op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet je weer op tijd betalen.

– Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021, moet je betalen. Hiervoor geldt het bijzonder uitstel niet. De uiterste betaaldatum staat altijd op een belastingaanslag.

 

Doe je in oktober 2021 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • het 3e kwartaal van 2021
  • september 2021
  • 10e vierwekenperiode van 2021

 

Dan zijn dit de tijdvakken waarover je voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van jouw aangiften over het 3e kwartaal en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 op de rekening van de Belastingdienst staan.

Het bedrag van jouw aangifte over de 10e vierwekenperiode moet uiterlijk 10 november 2021 op de rekening van de Belastingdienst staan.

 

Voorbeeld belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021

Krijg je bijvoorbeeld op 2 september 2021 een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Dan moet je die betalen. De uiterste betaaldatum van een aanslag inkomstenbelasting is 6 weken later. Dat is in dit geval dus 14 oktober 2021. Voor deze aanslag geldt daarom het bijzonder uitstel niet.

 

Wat gebeurt er als je vanaf 1 oktober 2021 niet op tijd aangifte doet en betaalt?

  • Dan kom je misschien niet in aanmerking voor de betalingsregeling. In dat geval moet je de belastingen waarvoor je bijzonder uitstel had en die je van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021 niet hebt betaald, al vóór 1 oktober 2022 betalen.
  • Heb je een pre-coronaschuld? Dat is zo als je een schuld hebt voor belastingen waarvoor je bijzonder uitstel hebt aangevraagd die je al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen, of waarvoor een betalingsregeling met je is afgesproken. Ook die pre-coronaschuld moet je dan al vóór 1 oktober 2022 betalen.
  • Je krijgt zeker een naheffingsaanslag voor de belastingen die je niet aangeeft en betaalt. Verder moet je dan 1 of meer boetes betalen: een boete omdat je niet of niet op tijd aangifte hebt gedaan en/of een boete omdat je niet, niet volledig of te laat hebt betaald.

 

Ook na 1 oktober nog niet in staat om nieuwe aangiftes te betalen?

Is het door de coronacrisis na 1 oktober 2021 voor je nog steeds lastig om op tijd te betalen? Bel dan zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Dan kijken zij samen met jou of je uitstel kunt krijgen of een betalingsregeling kunt afspreken.

 

Betalingsregeling voor afbetalen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin je bijzonder uitstel van betaling had, heb je een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst bied je daarvoor een betalingsregeling aan. Je krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om jouw belastingschuld af te betalen. Je betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Voorbeeld

Je hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen en daarmee een belastingschuld opgebouwd van € 15.000. Dan bied de Belastingdienst je een betalingsregeling aan voor 60 maanden. Je betaalt dan vanaf 1 oktober 2022 elke maand € 250,- plus invorderingsrente.

Invorderingsrente
Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De Belastingdienst begrijpt dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom is het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%.

De invorderingsrente gaat daarna stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

 

Voor welke belastingschuld geldt de betalingsregeling?

Voor de belastingschuld die je van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021 hebt opgebouwd voor alle belastingen waarvoor je bijzonder uitstel had.

Heb je een pre-coronaschuld? De betalingsregeling geldt dan ook voor die pre-coronaschuld.

 

Hoe informeert de Belastingdienst je over de betalingsregeling?

Je ontvangt een brief met daarin:

  • een overzicht van jouw belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling

 

Wil je jouw belastingschuld sneller afbetalen?

Als je eerder wil afbetalen, kan dat natuurlijk. Voor de belastingen die je niet hebt betaald, heb je naheffingsaanslagen gekregen. Voor 1 oktober 2022 kun je al 1 of meer van deze aanslagen betalen. Vermeld, wanneer je het bedrag van een aanslag overmaakt naar de rekening van de Belastingdienst, ook het kenmerk van de naheffingsaanslag.

Betaal je al vóór 1 oktober 2022 een deel van jouw belastingschuld af? Dan wordt het totale bedrag dat je via de betalingsregeling afbetaalt, lager. En dus ook het vaste maandelijkse bedrag.

Ook kun je tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2027 naast het vaste maandelijkse bedrag extra afbetalen.

Wanneer de Belastingdienst weet wat precies de gevolgen zijn van eerder afbetalen en versneld afbetalen voor de betalingsregeling, informeren zij jou daarover.

 

Kun je jouw belastingschuld niet in 60 maanden afbetalen?

Misschien is het voor jou niet mogelijk jouw belastingschuld in 60 gelijke maandelijkse termijnen af te betalen. In dat geval zoekt de Belastingdienst samen met jou naar een passende oplossing.

Voor bedrijven die in de kern ‘gezond’ zijn, wil de Belastingdienst samen met andere schuldeisers en schuldhulpverleners kijken of zij soepel kunnen omgaan met verzoeken om schuldsanering. Hierover hopen ze in de loop van 2021 meer bekend te maken. Tot die tijd zullen zij zulke verzoeken van ondernemers al zo soepel mogelijk behandelen.

 

Bron: Belastingdienst