Tips om je zakelijke en privé administratie gescheiden te houden

Zakelijke en privé administratie gescheiden houden

Voor ondernemers is een goede administratie van groot belang. In de praktijk zien we dat het gescheiden houden van de zakelijke en privé administratie soms lastig is. Dat kan problemen geven bij de belastingaangifte.

Een aantal tips

Wat kan helpen is het gebruiken van een zakelijke betaal- en spaarrekening. Het is handig, omdat je de inkomsten en uitgaven voor jouw bedrijf apart kunt houden van wat je privé doet, het geeft overzicht en inzicht in je geldzaken en het staat professioneel. Betaal je inkoopfacturen en andere zakelijke kosten van je zakelijke rekening en laat klanten erop betalen.

Voorkom dat je privébetalingen van je zakelijke rekening doet en andersom! Het levert altijd extra werk op.

Vaak kan je zakelijke betaalrekening, in tegenstelling tot een privérekening, gekoppeld worden aan het boekhoudpakket dat jij of je boekhouder gebruikt. Je rekening loopt dan mee en je bankafschriften hoeven niet apart geïmporteerd of handmatig verwerkt te worden. Dat maakt het verwerken van je administratie makkelijker en sneller. Zeker als je veel transacties hebt.

Als je salaris niet is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en loopt via onze loonadministratie, dan dien je zelf elke maand een vast bedrag aan ‘salaris’ over te maken van je zakelijke rekening naar je privérekening om je vaste lasten en andere privéuitgaven van te betalen. Het bedrag en wanneer je dit doet mag je zelf bepalen. Ons advies is elke maand op hetzelfde moment ongeveer hetzelfde bedrag over te maken.

Een juiste en goed bijgehouden zakelijke administratie levert je als ondernemer tijd en geld op.

Begin je met ondernemen? Open direct een zakelijke rekening en betaal alle kosten die je maakt voor de opstart van je bedrijf van die rekening. Deze kosten zijn aftrekbaar en voor de Belastingdienst is het zo aannemelijker dat je ze voor je bedrijf gebruikt als dat ze van je privérekening zijn betaald. Bovendien keuren veel banken zakelijke transacties van privérekeningen af.

Look Forward ondersteunt ondernemers met hun administratie en financiën. Lees hoe.