Minimumuurloon vanaf 2024

Minimumuurloon vanaf 2024

Op 1 januari 2024 wordt het minimumuurloon ingevoerd. Nu heeft iemand die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Het minimumloon per uur wordt vanaf 2024 voor iedereen gelijk, zodat het verschil in uren per week verdwijnt. Minimum maand,- week,- en daglonen bestaan in 2024 niet meer.

Werkgevers zijn verplicht het minimumloon te betalen. Het kan zijn dat in de cao andere afspraken gelden over het minimumloon, dan ben je hieraan gebonden.

Het minimumuurloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op €13,27 per uur. Dat betekent een loonstijging van maar liefst 15% voor werknemers met een 40-urige werkweek. Voor werkgevers echter een enorme stijging in de loonkosten! Houd hiermee rekening in je begroting voor 2024.

Wat een medewerker netto overhoudt, is afhankelijk van de belastingen en premies die op het loon worden ingehouden.

Pas de wijziging op tijd aan in je salarisadministratie en arbeidscontracten.

Neem contact met ons op als je wilt weten wat de gevolgen van deze wijziging voor jou zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.