>>Salarisadministratie (Nmbrs)

Salarisadministratie (Nmbrs)

Het verwerken van salarisadministratie en doen van loonaangifte, maar vooral inzicht:

  • Geeft de medewerkers gemakkelijk inzicht in persoonlijke gegevens, loonstroken en verlofuren middels gebruik van smatphone of computer;
  • Draagt zorg voor eenvoudig en efficiënt verzuim registreren en begeleiden, volgens de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Zorgt voor gemakkelijke aanvraag en autorisatie van verlof;
  • Geeft u de mogelijkheid digitaal dossier te vormen in een 24/7 online beschikbare beveiligde omgeving;
  • Stelt uw HR-signalen in voor bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea en uitdienstdata. Zelf bepalen wanneer, naar wie en hoe deze HR-signalen worden verzonden.