Vakantiegeld later uitbetalen bij betalingsproblemen

De FNV vakbond krijgt signalen dat bedrijven door de financiële gevolgen van de coronacrisis worstelen met de uitbetaling van het vakantiegeld op korte termijn. Dit bedrag wordt vaak in mei uitgekeerd.

Volgens de vakbond kunnen werkgevers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis, in het uiterste geval er eenmalig voor kiezen om de vakantiebijslag op een later tijdstip of in termijnen te betalen. De werknemer moet daar wel mee instemmen.

Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Het kan ook zo zijn dat een bedrijf of organisatie al in een cao of arbeidsovereenkomst heeft vastgelegd dat het bedrag op een ander moment wordt overgemaakt.

Om het vakantiegeld later dan is afgesproken uit te betalen, is volgens de FNV wel toestemming van de werknemer nodig. Het is verstandig om dat schriftelijk vast te leggen.

De vakbond wijst er ook op dat werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten daarmee ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld krijgen.