Uitstel van betaling Belastingdienst

Om ervoor te zorgen dat u als ondernemer (incl. zzp’ers ) liquiditeitsproblemen het hoofd kunt bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting,  vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als u schriftelijk motiveert dat u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om u als ondernemer tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, waardoor behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betaald u als ondernemer nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Wanneer u een lagere winst verwacht door de coronacrisis kunnen we een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat u meteen minder belasting gaat betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Wat zijn de voorwaarden voor het uitstel?

Belangrijk voor dit uitstel is dat een derde deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen.
  • De problemen zijn van tijdelijke aard.
  • De problemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

Wat verwachten wij van u als ondernemer:

  • Een motivering dat u door de coronavirus in problemen bent gekomen.
  • Specificaties waarmee de onderneming kan aantonen dat de omzet is gedaald of tot stilstand is gekomen.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus