>>Factoring voor het MKB

Factoring voor het MKB                             

NL Credit Services, actief sinds 2012, is opgericht voor en door ondernemers en is een van de eerste bankonafhankelijke factormaatschappijen in Nederland die op een volledig transparante manier factoring aanbiedt.

Wij kopen facturen op de dag van facturatie en betalen binnen 48 uur het volledige factuurbedrag minus vooraf overeengekomen kosten aan u uit.

De meest complete en transparante vorm van factoring waarbij u tevens het kredietrisico en debiteurenbeheer aan ons overdraagt.  Bovendien heeft de ondernemer de keuze om niet zijn hele debiteurenportefeuille over te dragen, maar kan een deel of zelfs één enkele debiteur ter financiering onderbrengen.

NL Credit Services sluit geen enkele sector uit en in de meeste gevallen worden de facturen voor 100% gefinancierd.

NL Credit Services garandeert dat aanvragen die via Lookforward binnenkomen binnen 24 uur worden afgehandeld.