TVL wordt verlengd per 1 oktober

Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen ook na 1 oktober 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Bedrijven vragen de TVL-subsidie steeds voor 3 maanden aan. Per 3 maanden is er maximaal € 90.000 beschikbaar. Deze grens gaat na 1 januari 2021 langzaam omhoog.

De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Met de verlenging van de TVL ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bedrijven aanvullend met €600 miljoen euro.

 

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

De TVL wordt opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.

  • TVL subsidieperiode 1 loopt nog tot en met 30 september 2020.
  • TVL subsidieperiode 2 start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 29 januari 2021.
  • TVL subsidieperiode 3 start op 1 januari t/m 31 maart 2021.
  • TVL subsidieperiode 4 start op 1 april t/m 30 juni 2021.

 

Op welke punten wordt de TVL aangepast?

De TVL wordt na 1 oktober 2020 op 4 punten aangepast:

  • De TVL is in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen. Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen.
  • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten in 3 maanden (in plaats van 4 maanden).
  • Het maximum subsidiebedrag wordt €90.000 (in plaats van €50.000).
  • Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

 

Wie kan gebruik maken van de verlengde TVL?

De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Ondernemers die voor de eerdere TOGS-regeling en TVL-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL verlenging. Ze moeten wel voldoen aan de voorwaarden. Zie ook de lijst met vastgestelde SBI-codes.

 

Kan ik meteen voor 9 maanden TVL aanvragen?

Nee, dat kan helaas niet. Een ondernemer moet iedere 3 maanden via RVO een nieuwe aanvraag voor TVL doen.

 

Waarom wordt de TVL afgebouwd?

Nu de coronacrisis langer duurt, is het belangrijk dat ondernemers zich aan de nieuwe economische situatie aanpassen. Door de TVL-regeling en andere overheidssteun langzaam af te bouwen, krijgen ondernemers meer tijd voor deze verandering. Naast de financiële steun richt het kabinet zich ook op (om)scholing en het begeleiden van mensen naar nieuw werk. In de komende periode zal daar meer duidelijk over worden.

De TVL wordt sterker gericht op bedrijven die door de coronamaatregelen het meest geraakt zijn. Denk aan verplichte sluiting of beperking van capaciteit. Met een verlenging van negen maanden en een hoger maximumbedrag krijgen zij meer ademruimte.

 

Hoe wordt de TVL afgebouwd?

Vanaf 1 januari 2021 wordt de TVL in stappen afgebouwd door de grens voor omzetverlies iedere 3 maanden te verhogen. De nieuwe grens wordt op tijd gecommuniceerd.

Voor de subsidieperiode van 1 oktober tot en met  december 2020 geldt nog de huidige grens. Een ondernemer moet laten zien dat hij minimaal 30% minder omzet maakt, in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Daarnaast moet de ondernemer minimaal €4.000 aan vaste lasten hebben in een periode van drie maanden. Bij de eerdere TVL was dat vier maanden.

 

Bij 3 maanden komt mijn bedrijf onder de grens van €4000 euro vaste lasten. Met 4 maanden kwam ik daar wel aan. Wat moet ik nu?

Wanneer uw bedrijf volgens de subsidieberekening in 3 maanden minder dan €4000 vaste lasten heeft, komt uw bedrijf helaas niet in aanmerking voor TVL-subsidie.

 

Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor bijna 1 miljoen ondernemingen. De subsidieaanvraag moet snel behandeld worden en weinig extra administratie vragen. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf zou een langere behandeling en meer administratie voor de ondernemer betekenen.

Het deel vaste lasten per sector is berekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). De sector komt overeen met de eerste twee cijfers van de SBI-code. Voor een betrouwbare berekening per bedrijfstak (meer cijfers in de SBI code) ontbreken in veel gevallen de benodigde gegevens in de CBS statistiek. Zorgvuldigheid gaat voor. Daarom is besloten om de berekening op sectorniveau te maken.

 

Waarom worden mijn variabele kosten (zoals energie en grondstoffen) niet meegerekend?

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg. Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of helemaal geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

 

Ik kom nu niet meer in aanmerking voor TVL, waar kan ik dan terecht?

Het kabinet heeft de NOW-regeling voor vergoeding van de loonkosten en de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers verlengd en aangepast.

 

Waar kan ik alle voorwaarden voor de verlenging van de TVL vinden?

De details van de verlenging worden op dit moment uitgewerkt. Meer informatie volgt zo snel mogelijk via www.rvo.nl/tvl.

 

Bron: Rijksoverheid.nl