Prinsjesdag 2020 voor zzp’ers

Dit zijn de belangrijkste plannen voor zzp’ers.

1. Inkomstenbelasting over winst verlaagd

Als eigenaar van een eenmanszaak, vennoot in een vof of maat in een maatschap is jouw winst, verminderd met aftrekposten, belast in Box 1 van de inkomstenbelasting. Deze box kent 2 percentages. Zo wordt de winst tot 68.507 euro in 2021 belast tegen een tarief van 37,1% in plaats van 37,35% in 2020. En de winst vanaf 68.507 euro tegen een tarief van 49,50%. Dit laatste tarief blijft ongewijzigd.

Daarnaast breng je op het berekende belastingbedrag heffingskortingen als algemene heffingskorting en arbeidskorting in mindering. Deze kortingen worden in 2021 allebei iets verhoogd. Dit is gunstig omdat de korting het te betalen belastingbedrag verlaagt.

 

2. Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

Als je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar, mag je de winst van je bedrijf verminderen met de ondernemersaftrek. Je verlaagt daarmee je winst voor de belasting.
De zelfstandigenaftrek is een belangrijk onderdeel van de ondernemersaftrek. Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek al elk jaar met 250 euro verlaagd. Vanaf 2021 komt daar een extra verlaging van 110 euro bij. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 nog 6.670 euro en wordt afgebouwd tot 3.240 euro in 2036.
Daarnaast wordt vanaf 2020 het aftrekpercentage van de zelfstandigenaftrek en andere aftrekbare kosten in 4 stappen teruggebracht tot de eerste schijf in de inkomstenbelasting. In 2021 is het aftrekpercentage zo nog maximaal 43%.

 

3. Inkomstenbelasting over vermogen

Met de Wet aanpassing Box 3 wil het kabinet in 2021 belasting over spaar- en beleggingsvermogen aanpassen. Het heffingsvrije bedrag is nu nog 30.846 euro en wordt verhoogd naar 50.000 euro. Voor partners is dat gezamenlijk 100.000 euro.

Over een fictief rendement op resterend vermogen, in de volksmond vermogensrendementsheffing genoemd, wordt belasting geheven. Voor de berekening van dit fictieve rendement bestaat een schijventarief. Daarin wordt er van uitgegaan dat een hoger vermogen meer rendement oplevert. Het tarief op het fictieve rendement stijgt naar verwachting met 1% van 30% in 2020 naar 31% in 2021. Een beperkte verhoging waarmee het kabinet de verhoging van het heffingsvrije bedrag compenseert.

 

4. Geen belasting over coronaregelingen

Als je subsidie ontvangen hebt via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoef je over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op je toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.
Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van 1.000 euro die zorgprofessionals ontvangen in 2020.

 

5. Zorgbonus ook voor zzp’ers

Zorgverleners ontvangen in 2021 een netto bonus van 500 euro. Deze bonus komt bovenop de netto coronabonus van 1.000 euro die ze in 2020 krijgen. Een zorginstelling kan deze bonus bij het ministerie van VWS aanvragen voor personeel en ingehuurde zzp’ers. Zij krijgen deze bonus als ze niet meer dan 2 keer modaal verdienen. Het ministerie wil het aanvraagloket hiervoor in oktober 2020 openstellen. Medisch specialisten, artsen en zelfstandige paramedici vallen buiten de regeling.

 

6. Dubbel voordeel vennootschapsbelasting bv’s

Werk je als zzp’er vanuit een besloten vennootschap (bv)? Voor je bv betaal je in 2021 minder vennootschapsbelasting. Het tarief van de eerste schijf gaat 1,5 % omlaag, van 16,5% naar 15%. Daarnaast verschuift voor de lage tariefheffing van deze eerste schijf de winstgrens in 2021 van 200.000 euro naar 245.000 euro. En in 2022 naar 395.000 euro. Voor winsten boven het grensbedrag blijft de hoge tariefheffing van 25% gelden.

 

7. Coronareserve vennootschapsbelasting

Als jouw bv of nv in 2019 winst gemaakt heeft en je in 2020 een coronagerelateerd verlies verwacht, mag je bij de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen. Hiermee stel je de belastingbetaling over de winst uit. De coronareserve verreken je met het verliesresultaat over 2020. Je kunt zo over meer liquiditeit beschikken.

 

8. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) verlengd tot 2030

Ben jij van plan zonneboilers en warmtepompen aan te schaffen voor je bedrijf of privé? Dan kun je gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Vanaf 2021 is de ISDE ook bedoeld voor investeringen in de isolatie van woningen. Het kabinet verlengt de subsidie tot 2030 en verhoogt het totale budget van 100 miljoen euro met nog eens 100 miljoen euro, verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2022.

 

9. Investeringsaftrek begrensd door samenwerkingsverband

Participeer of onderneem je naast je eigen bedrijf ook in een vennootschap onder firma of maatschap? Dan wijzigt er iets in de berekening van jouw recht op KIA. Voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming, wordt uitgegaan van het investeringsbedrag van die betreffende onderneming. Niet van het totaal aan investeringen voor alle ondernemingen van jou als belastingplichtige samen.

 

10. Overdrachtsbelasting stijgt en daalt

Bij de aankoop van bestaand onroerend goed betaal je overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 krijgt je als particuliere koper tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een vrijstelling van de overdrachtsbelasting als je een huis als hoofdverblijf koopt. Het tarief voor overige particuliere kopers van een woning als hoofdverblijf blijft 2%. Voor andere panden dan de eigen woning stijgt het tarief van 6% naar 8%. Dit tarief geldt als je bijvoorbeeld een bedrijfspand, beleggingspand of vakantiewoning koopt.

 

11. Bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) verhoogd

Over het inkomen uit je onderneming betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst berekent dit bedrag nadat je de aangifte Inkomstenbelasting hebt ingevuld. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte van werknemers. Dit tarief wordt verhoogd met 0,3%, van 5,45% in 2020 naar 5,75% in 2021.

Bron: Kvk.nl