NOW-regeling online (06-04)

Using phone while working from home

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur is het mogelijk om een aanvraag te doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting was eerder al gestopt.

U kunt de NOW aanvragen met het aanvraagformulier op https://now.uwv.nl/.

Lees wel eerst onderstaande door voordat u de aanvraag start.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Om deze aanvraag te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet;
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: uw zaaknummer (dit staat in de ontvangstbevestiging van het ministerie van SZW);
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht;
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
 • het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

 

Voor de aanvraag heeft u ook nodig:

 

 • een printer;
 • een scanner (of een telefoon met scanfunctie);
 • een scan van het afschrift van bovengenoemd bankrekeningnummer (of een schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).

 

Wat moet u doen?

Formulier invullen, afdrukken en ondertekenen

 • Vul het formulier in.
 • Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 • Sla een pdf-versie van het formulier op en druk deze pdf-versie af.
 • Zet op het afgedrukte formulier uw naam, de datum van ondertekening en uw handtekening.
 • Let op: alleen ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

 

Scan maken van formulier

 • Maak nu een scan van het ondertekende formulier.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.

 

Scan maken van bankafschrift

 • Maak ook een scan van het afschrift van uw bankrekening.
 • Het gaat om het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.
 • Het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moeten goed op de scan zichtbaar zijn. De overige gegevens mag u zwart maken.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.

 

Scanbestanden uploaden en formulier verzenden

 • Upload het scanbestand van het formulier.
 • Upload het scanbestand van uw bankrekeningafschrift (of de schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).
 • Heeft u beide bestanden geüpload? Klik dan op ‘Aanvraag indienen’.
 • Het formulier is nu verzonden.

 

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Bankrekening nummer

 • Het rekeningnummer dat u op de aanvraag moet invullen, is het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.
 • Als werkgever betaalt u loonheffingen. Deze betaalt u aan de Belastingdienst. Als u te veel loonheffingen heeft betaald, betaalt de Belastingdienst deze aan u terug. Hiervoor heeft u aan de Belastingdienst een rekeningnummer doorgegeven. Vul dit rekeningnummer in op de aanvraag NOW.
 • Let op: alleen naar dit rekeningnummer maakt het UWV de tegemoetkoming over.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

 1. 1 maart: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
 2. 1 april: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
 3. 1 mei: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

 

U kunt dus bijvoorbeeld op 6 april een aanvraag doen voor omzetverlies over april, mei en juni. Maar u kunt ook op 30 mei een aanvraag doen voor omzetverlies over dezelfde periode.

Hulp nodig bij het berekenen van uw omzet verlies?

Op deze website kunt u een berekening doen: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/

 

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

 • Neem uw totale omzet van 2019.
 • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
 • Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

 

Voor welke periode loopt de regeling

De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunt u uw aanvraag doen.

 

Hoe hoog is de tegemoetkoming ?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies. De berekening gaat op deze manier:

 1. Het UWV neemt uw totale loonsom van januari 2020.
  Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijkt het UWV naar uw loonaangifte. Ze gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 maart 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand.
  Als u per 4 weken betaalt: verhoogt het UWV de loonsom van uw eerste 4-wekenperiode in 2020 met 8,33%. Op deze manier ontstaat er namelijk een maandbedrag voor heel januari.
  Als de loonsom van januari 2020 nog niet bekend is, dan gaan ze uit van de loonsom van november 2019.
 2. De totale loonsom van januari verhogen ze met 30%.
  Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.
 3. Ze nemen X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.
 4. De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan. 80% van de tegemoetkoming betaald het UWV als voorschot. Dit voorschot betaald het UWV 3 maanden lang iedere maand. Hier kunnen ze van afwijken en in 1 of 2 keer betalen. Mocht uw bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stopt de betaling.

 

Achteraf wordt de definitieve omzetverlies berekend.  Op basis van de volgende berekening:

 • UWV berekent de definitieve tegemoetkoming. Dat wordt uitgevoerd met de  definitieve omzetverlies, en met uw gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Is dit hoger dan de loonsom van januari? Dan worden  de loonsom van januari gebruikt.
 • UWV vergelijkt de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat ze hebben betaald.
 • Als uw definitieve omzetverlies lager was, dan heeft u te veel ontvangen. Dan moet u dit terugbetalen. Als uw definitieve omzetverlies hoger was, dan heeft u te weinig ontvangen. U krijgt dan een nabetaling van het UWV.

 

Wanneer betaald UWV de tegemoetkoming uit

Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat zij uw aanvraag ontvangen hebben de eerste betaling te doen. Uw aanvraag moet wel volledig zijn. De tweede betaling doen ze ongeveer een maand daarna. En de derde betaling ongeveer een maand na de tweede betaling.

 

Welke plichten gelden er?

Als u een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:

 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel het UWV als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
 • Stuur het UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. UWV laat later weten hoe u deze verklaring moet aanleveren.
 • Als u loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer: informeer de gemeente waarin de werknemer woont.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Het UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Als het UWV vermoedt dat u toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kunnen zij besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

Moet ik werknemers met een flexibel contract doorbetalen?

De regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. Bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Ook deze werknemers kunt u dus doorbetalen. Want in de loonsom die het UWV gebruikt voor de berekening zitten ook de kosten voor deze werknemers. Betaal werknemers met een flexibel contract het loon dat u in januari 2020 (of november 2019) heeft betaald.

Let op: opdrachtgevers krijgen de tegemoetkoming niet voor uitzendkrachten, omdat zij niet op de loonlijst staan. Maar uitzendbedrijven kunnen wel zelf een aanvraag doen.

Bron: Bovenstaande informatie is ook terug te vinden op de website van het UWV.