NOW 3.0

De NOW-regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat werkgevers en werknemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

 

Vergoedingspercentage wordt verlaagd

In het tijdvak van oktober tot en met december betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80 procent wordt. Dat is 10 procent lager dan het maximale vergoedingspercentage in de NOW 2.0. Dit geld steekt het kabinet in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. In het tweede tijdvak van januari tot en met maart bedraagt het vergoedingspercentage 70 procent en in het derde tijdvak van april tot en met juni 60 procent. Zo krijgen bedrijven tot volgend jaar zomer de tijd om hun bedrijfsvoering beter aan te passen aan de economische situatie.

 

Loonsom aanpassen

Werkgevers krijgen in deze verlengde NOW-regeling ook meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat hun loonkosten beter aansluiten bij de omzet die ze de komende periode verwachten te halen. Ook dit gaat stapsgewijs.

In het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10 procent van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15 procent en in het derde tijdvak 20 procent.

Het aanpassen van de loonkosten kan bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer. In het laatste geval blijft onverminderd gelden dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kan aanpassen.

 

Korting op ontslag vervalt

De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW in het tweede noodpakket vervalt.

 

Omzetverlies

Om de NOW beter te richten op bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW in het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, verhoogd van 20 naar 30 procent.

 

Scholing / Uitkeringen

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen.

 

Vaste opslag

De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40 procent.

 

Te vergoeden loon

Het maximaal te vergoeden loon blijft twee maal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken. Dat komt neer op € 9.538 per maand.

In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon. Daarmee komt het laatste tijdvak van de NOW 3 meer in lijn te liggen met de reguliere sociale zekerheid.

 

Eerst voorschot

Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80 procent van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20 procent.

 

Vanaf 16 november aanvragen

Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november het eerste tijdvak van de NOW voor oktober tot en met december aanvragen bij UWV.

Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voor elk tijdvak kan een werkgever beslissen wel of geen aanvraag te doen.

Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of NOW 2 kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/