>>Wijzigingen Flexwet 2015

Wijzigingen Flexwet 2015

18-08-2015

Wijzigingen Flexwet 2015

Wijzigingen flexwet 2015

De wetgeving voor flexibel werken verandert, wat betekent dit voor u? Op deze pagina geven wij een overzichtelijke opsomming welke zaken veranderen in 2015. De wijzigingen vinden plaats per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015. Allereerst geven wij u weer wat de veranderingen zijn per januari 2015, zaken waar u al snel op zult moeten anticiperen.

Arbeidscontracten januari 2015:

1. Proeftijd; geen proeftijd meer voor contracten van 6 maand of korter. Het gevolg voor u als werkgever is dat u minder flexibel bent, u heeft een doorbetalingsverplichting en u kunt de kwaliteit van instromend personeel moeilijker inschatten. Payroll is in deze een uitstekende oplossing.

2. Vroeger hielden bepaalde tijdscontracten altijd op van "rechtswege". Dit verandert; u dient altijd schriftelijk aan te zeggen bij beëindiging èn bij verlenging van bepaalde tijdscontracten langer dan 6 maanden.

3. Het is niet meer mogelijk om een concurrentiebeding af te spreken met de medewerker bij tijdelijke contracten. Er is een uitzondering, maar deze is lastig toe te passen.

4. Het zogenaamde "0 urencontract" is maximaal een half jaar toe te passen. Daarna is er alleen een mogelijkheid voor deze contracten als er sprake is van incidentele werkzaamheden.

Arbeidscontracten juli 2015:

1. Er kunnen vanaf 1 juli maximaal 3 tijdelijke contracten afgesloten worden gedurende 24 maanden (2 jaar). Dit was 3 contracten in 36 maanden (3 jaar). Bij CAO kan hier soms wel vanaf geweken worden.

2. Na een onderbrekening van 26 weken (6 maanden), ontstaat een nieuwe arbeidsketen. Dit was 13 weken (cq. 3 maanden). CAO's die afwijken kunnen de huidige regeling laten lopen tot maximaal 1 juli 2016. Bij payrolling geldt hier een uitzondering.

TRANSITIEVERGOEDING:

Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat uw medewerker bij u een arbeidscontract had. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat uw medewerker bij u in dienst is geweest: 

- Uw ontslagen medewerker krijgt per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding.

- Heeft uw medewerker 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.

- Is uw medewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt? Voor elk half dienstjaar vanaf het 50e jaar geldt, tot 2020: 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

De transitievergoeding is maximaal €75.000, tenzij uw medewerker meer dan €75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris van uw medewerker. Voor het betalen van de transitievergoeding kunt u met de medewerker een betalingsregeling afspreken.

Transitievergoeding zelf berekenen

Met de rekentool transitievergoeding kunt u bepalen of uw medewerker recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding voor uw medewerker is.

Geen transitievergoeding

U hoeft geen transitievergoeding te betalen:

 -als uw medewerker korter dan 2 jaar bij u dienst is geweest.

 -als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw medewerker.

 -als uw medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt.

 -als uw medewerker de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft.

 -bij uw faillissement, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.

- als in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.

Ontslagvergoeding

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u of uw medewerker? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en is ingegaan per 1 juli 2015. De nieuwe regels gelden ook voor arbeidscontracten die op 1 juli 2015 al bestaan. Er geldt een overgangsregeling om dubbele betalingen te voorkomen. Daarnaast geldt een overgangsregeling om problemen met tijdelijke contracten (seizoenkrachten) te voorkomen.

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…