>>Werking wet DBA opgeschort, wat betekent dat nu?

Werking wet DBA opgeschort, wat betekent dat nu?

22-11-2016

Wat houdt de wet DBA in?

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is op 1 mei 2016 ingevoerd als opvolger van de VAR. Binnen de VAR lag de verantwoordelijkheid voor de (fiscale) gevolgen van de overeenkomst alleen bij de zzp’er (de opdrachtnemer). Binnen de DBA zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk. De insteek van de overeenkomst is dat er géén sprake moet zijn van een loondienstverband. Dit kan aangetoond worden door gebruik te maken van de diverse modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft gepubliceerd.

Waarom werking wet DBA opgeschort?

Door de introductie van de wet DBA is de aansprakelijkheid van opdrachtgevers vergroot. Ook zij moeten nu hun administratie voor het inhuren van en het werken met zzp’ers nauwgezetter bijhouden. Door deze toegenomen aansprakelijkheid zijn veel opdrachtgevers huiverig geworden, waardoor zij terughoudend zijn met het inhuren van zzp’ers.

Hoe nu verder?

De staatssecretaris heeft aangekondigd de werking van de wet DBA te willen verduidelijken. In de nu langere implementatiefase zal de Belastingdienst een coachende rol vervullen. Verder zullen de criteria gezagsverhouding en vrije vervanging herijkt worden. U als zzp’er moet samen met uw opdrachtgever verder met het treffen van voorbereidingen voor het gaan werken met een Modelovereenkomst (uiteraard indien van toepassing).

Heeft u meer informatie nodig of advies neem contact op met Look Forward Adminsitratie & Strategie!

BRON KVK

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…