>>Toezicht op notarissen, accountants, belastinga...

Toezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren voor handhaven strenge maatregelen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

22-09-2017

"Het feit dat de accountant-administratieconsulent een samenstellingsopdracht uitvoert of administratieve diensten verleent, neemt niet weg dat hij ook bij het verrichten van die werkzaamheden alert dient te zijn op signalen dat toepassing van de Wwft en de daaruit voortvloeiende verplichtingen aan de orde kunnen zijn”, uitspraak CBB in 2017.

Ook Look Forward is verplicht zich te houden aan deze strenge maatregelen voor het doen van meldingen bij ongebruikelijke en risicovolle transacties. Meer informatie over deze plicht kun je vinden op de site van de rijksoverheid.

Link Rijksoverheid

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…