>>Retail- en horecaondernemers in MKB verwachten...

Retail- en horecaondernemers in MKB verwachten toename omzet en winst in 2016

14-01-2016

Dit valt te lezen in de MKB-branchescan 2016 voor Retail en Horeca van SRA.

Nu het in ons land economisch gezien beter gaat en de koopkracht stijgt, geven consumenten meer uit. Dit is koren op de molen van retailers en horecaondernemers, twee voor Nederland belangrijke branches die steeds meer met elkaar verweven raken. SRA heeft voor zowel de Horeca als de Retail nieuwe branchescans beschikbaar, waarin de laatste economische en brancheontwikkelingen en de verwachtingen van de ondernemers zelf zijn meegenomen. Deze scans geven ondernemers direct inzicht in hoe zij er financieel voor staan en in hoe zij het doen ten opzichte van branchegenoten.

Winst en omzet nemen toe
Zowel retailers als horecaondernemers gaan ervan uit dat hun winst en omzet in 2016 zullen stijgen. Ondernemers in de Horeca zijn het meest optimistisch: zij verwachten dat de omzet met gemiddeld 8% zal toenemen, terwijl de winst naar verwachting met gemiddeld iets meer dan 6% zal stijgen. De respondenten in de SRA Retailscan gaan gemiddeld uit van een omzetstijging van iets meer dan 6%, waarbij de verwachte toename in de food-sector (bijna 8%) hoger is dan die in de non food-sector (iets minder dan 5%). De winst zal naar verwachting gemiddeld 5,5% hoger uitkomen dan vorig jaar.

Meer lezen

Bron: accountancyvanmorgen

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…