>>Prinsjesdag, wat betekent het voor u als ondern...

Prinsjesdag, wat betekent het voor u als ondernemer?

10-10-2016

Ten aanzien van de belastingen is er een aantal wijzigingen.

  • Het belastingtarief in de derde schijf stijgt met 0,4% naar 40,8%.
  • Het tarief voor mensen onder de AOW-leeftijd blijft gelijk in schijf twee, maar voor mensen in de AOW-leeftijd stijgt het tarief in de tweede schijf met 0,5% naar 22,9%. Daar tegenover staat het voorstel om de ouderenkorting te verhogen. Dit betekent dat pensioengerechtigden met een inkomen van niet meer dan € 36.057, minder belasting gaan betalen (de korting bedraagt € 1.292 tegenover € 1.187 dit jaar).
  • De bovengrens voor de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt € 67.072.
  • De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 48 waardoor deze maximaal uitkomt op € 2.254. De arbeidskorting wordt volgens de plannen minder verhoogd en komt voor werkenden juist € 46 lager uit (€ 3.233) dan eerdere plannen.
  • Vanaf 1 januari 2017 geldt dat de DGA’s van innovatieve startups genoegen mogen nemen met het wettelijk minimumloon. Dat maakt het mogelijk dat deze startups meer geld in kas kunnen houden, die ze kunnen gebruiken om hun groei te financieren.
  • DGA’s die pensioen op wilden bouwen, konden dit sinds enkele jaren doen binnen het eigen bedrijf, met een fiscaal gunstige regeling. Inmiddels zijn er steeds minder DGA’s die hier gebruik van maken, met als gevolg dat hiervoor geld is gereserveerd, waar de ondernemer nu niet meer bij kan. Dit wordt ook wel de ‘dividendklem’ genoemd. Het geld kan er alleen uitgehaald worden door belasting te betalen over de marktwaarde en dat kost in de meeste gevallen veel geld. In de kabinetsplannen wordt voorgesteld om geen pensioen in eigen beheer meer op te bouwen en juist de DGA’s de mogelijkheid te bieden het opgebouwde pensioen af te kopen. Dit kan dan tegen een korting van 34,5%, waarbij het afgekochte bedrag vervolgens kan worden teruggestort in de B.V. . Zo hoeft de DGA hierover geen box 3 heffing te betalen. De DGA kan er ook voor kiezen het pensioen niet af te kopen en dan kan het opgebouwde pensioen omgezet worden in een oudedagverplichting.
  • Het kabinet heeft het plan om de eerste schijf van de vennootschapsbelasting in stappen te verlengen. In 2018 wordt de eerste schijf van 20% verlengd tot € 250.000 en daarna (in 2020) verder tot € 300.000 tot uiteindelijk € 350.000 in 2021.
  • Goed nieuws op het gebied van de oninbare vorderingen! Nu is het nog zo dat u over verzonden facturen direct de btw moet afdragen bij uw btw-aangifte. Mocht een klant u echter niet betalen door bijvoorbeeld een faillissement, dan heeft u het probleem dat u achter uw betaalde btw aan moet gaan. En met de huidige regelgeving kan dit jaren duren. Het kabinet heeft nu als plan om betalingen die na één jaar nog niet zijn ontvangen, als oninbaar te beschouwen. Daarmee kunt u dit via uw aangifte regelen en dat is een stuk sneller en eenvoudiger. Mocht u de betaling na één jaar alsnog ontvangen, dan dient u dit uiteraard wel weer op de nemen in de aangifte en de btw netjes af te dragen.
  • U moet als werkgever een transitievergoeding betalen wanneer u iemand ontslaat. Dit is geregeld in de Wet Werk en Zekerheid. Dit geldt ook wanneer u een werknemer ontslaat die die al langer dan 2 jaar ziek is. Het komt dan nog wel eens voor dat bedrijven deze werknemers in dienstverband houden, terwijl ze dus al langer dan twee jaar ziek zijn. Het kabinet doet nu een voorstel dat zegt dat wanneer u iemand ontslaat die langer dan 2 jaar ziek is, u alsnog de transitievergoeding betaalt. Echter: u wordt hierbij gecompenseerd door het UWV met geld uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Tevens geldt, dat wanneer u zelf met pensioen gaat, dan wel uw bedrijf moet beëindigen wegens ziekte, het UWV de vergoeding aan uw werknemers betaalt.

Zoals gezegd zijn bovenstaande punten nog niet door de Eerste en Tweede kamer. Wij houden u op de hoogte. Heeft u vragen over een van deze punten, neem dan contact met ons op.

 

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…