>>Lening DGA met B.V. speerpunt belastingdienst

Lening DGA met B.V. speerpunt belastingdienst

23-12-2015

Elk jaar kiest de Belastingdienst bepaalde controlethema’s waar hij extra op gaat letten. Bij het afhandelen van de aangifte inkomstenbelasting krijgen deze thema’s extra aandacht. Voor 2016 is één van die speerpunten het onzakelijk lenen van de bv.    

Sancties bij onzakelijke leningen

Veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) lenen geld van hun eigen bv. Vaak is dat in de vorm van een rekening-courantschuld. In loop van de jaren neemt het saldo van de lening toe terwijl daar onvoldoende zekerheden tegenover staan. De Belastingdienst vindt dit soort leningen onzakelijk en zal daarom sancties opleggen. Tegenwoordig zijn de systemen waarvan de fiscus gebruikmaakt aan elkaar gekoppeld. De Belastingdienst is daarom sneller op de hoogte van deze onzakelijke leningen en kan dan eisen dat de dga de lening in een bepaalde periode afbouwt of zelfs direct moet terugbetalen. Om dat te voorkomen is het belangrijk om een (zakelijke) leningsovereenkomst (tool) op te stellen en voldoende zekerheden te stellen.  

BRON: Rendement.nl

 

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…