>>Gebruikelijk loon dga 2018

Gebruikelijk loon dga 2018

19-01-2018

Gebruikelijk loon dga in 2018 en regeling start up

Als directeur groot aandeelhouder (dga) zal het bedrag binnen de gebruikelijkloonregeling hetzelfde bedragen als in 2017: 45.000 euro.

Dga’s kunnen onder bepaalde voorwaarden het gebruikelijk loon lager vaststellen dan dit bedrag. Er geldt namelijk een zogeheten tegenbewijsstelling voor de hoofdregel dat het loon van de dga het hoogste van de volgende bedragen betreft:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. Het hoogst genoten loon van alle werknemers binnen de vennootschap of alle verbonden vennootschappen;
  3. 45.000 euro.

Om het loon lager dan 45.000 vast te stellen, dient de dga aannemelijk te maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan 45.000 euro.

Start up?

Is de bv als starter aangemerkt in het kader van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk? Dan mag het gebruikelijk loon worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze regeling mag maximaal drie jaar toegepast worden.

Benieuwd of uw bv aangemerkt kan worden voor de S&O-afdrachtvermindering? Maak een afspraak bij een van onze adviseurs of kom gewoon langs op één van onze locaties.  

(bron: mth)

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…