>>Fiscale regels vergoeding reiskosten woon-werk

Fiscale regels vergoeding reiskosten woon-werk

09-03-2018

Fiscale regels vergoeding reiskosten woon-werk

Vergoeding voor reiskosten reikt verder dan slechts administratieve last. Er is altijd sprake van een tegengesteld belang bij de werkgever en werknemer. Waar je als medewerker vaak een zo volledig mogelijke vergoeding verwacht voor de gemaakte kilometers en kosten, is het voor een werkgever de wens om het beste aan te sluiten bij fiscale spelregels. Zijn er fiscale mogelijkheden die men over het hoofd ziet?

Net als voor andere reiskosten kunnen reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed worden op basis van € 0,19 per kilometer (als gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling), ongeacht het middel van transport. Dit bedrag is al jaren niet meer aan indexatie onderworpen. Neemt niet weg dat naarmate het aantal kilometers woon-werkverkeer toeneemt het totale bedrag aan vergoeding aardig kan oplopen. Als gevolg van de continue vooruitgang met brandstofbesparende auto's, zal ook het dagelijks verbruik minder gaan kosten voor een werknemer. De onbelaste vergoeding kan in sommige gevallen veel ruimer zijn dan de kosten die werkelijk gemaakt worden voor het werk gerelateerde gedeelte van het betreffende vervoersmiddel. Deze fiscale regels gelden voor elke werknemer van de vennootschap, dus ook voor de directeur groot aandeelhouder in loondienst. Hierdoor is het mogelijk interessant om te bezien of de fiscale ruimte goed wordt benut.

Vergoedingen

De Belastingdienst heeft naast de hierboven genoemde verrekening een andere mogelijkheid gegeven om administratieve lastenverlichting te bewerkstelligen. Eens per jaar, maand of week, afhankelijk van het aantal dagen dat wordt gereisd tussen werk en woning, kan een vaste vergoeding (onder voorwaarden) worden verstrekt. Een herrekening aan het einde van het jaar is alleen vereist indien de afstand tussen wonen en werken meer dan 75 kilometer enkele reisafstand bedraagt. Ook met het steeds meer voorkomende thuiswerken wordt rekening gehouden en hiervoor is een praktische rekesom opgesteld op basis van het aantal werkdagen en reisdagen per jaar. 

Cafetariaregeling

Dan is er nog de zogenaamde cafetariaregeling, welke de mogelijkheid biedt om onbelaste vergoedingen voor (onder andere) reiskosten woon-werkverkeer in te ruilen voor netto loon zoals een dertiende maand. Let wel dat deze inruil reëel moet zijn en daarmee invloed heeft op bijvoorbeeld de opbouw van pensioen of rechten op sociale zekerheidsuitkeringen. Behalve de kosten van administratie is deze ruil voor de werkgever kostenneutraal. Immers, de werkgever betaalt een vergoeding, maar voor hetzelfde bedrag ook minder loon. De werknemer ruilt belastbaar loon in voor een onbelaste vergoeding en heeft daarom het fiscale voordeel.

Fiscale aardigheden zitten overigens ook in de salderingsregeling en de carpoolregeling. De salderingsregeling stelt, dat onder voorwaarden een bovenmatige vergoeding voor woon-werkverkeer mag worden gesaldeerd met een vergoeding voor overige zakelijke kilometers, die lager ligt dan het fiscaal maximaal toegestane bedrag per kilometer of vice versa.

Indien werkgever en werknemer elkanders belang begrijpen kan optimaal geprofiteerd worden. Mocht de werkgever toch niet bereidwillig genoeg zijn en te kort schieten in de vergoeding van reiskosten, houdt deze kosten en vergoedingen dan goed bij om eventueel aanspraak te maken op reisaftrek binnen de inkomstenbelasting.

Vragen over de fiscale ruimte voor u en / of uw werknemers? Neem contact met ons op en maken een inschatting op maat met passend advies.

(bron: rijksoverheid, taxence, rendement)

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…