>>Enkele bijzonderheden waardering WOZ

Enkele bijzonderheden waardering WOZ

26-01-2018

De waardebepaling voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is niet alleen relevant voor gemeentelijke heffingen, maar ook voor de bepaling van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, het afschrijvingspotentieel van zakelijk onroerend goed in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, de heffing in box 3 en in de erf- en schenkbelasting. De WOZ kent echter een aantal verrassende afwijkingen ten opzichte van andere waardebepalingen. 

Wat zijn de bijzonderheden van de Wet WOZ betreffende de totstandkoming van de waardebepaling? Om te bepalen of de WOZ-waarde van een onroerende zaak juist is vastgesteld, kunt u gebruik maken van een stappenplan:

1.  Is het een in Nederland gelegen onroerende zaak? U moet eerst vaststellen of een zaak onroerend is of niet. Onroerend zijn zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn. Ook onroerend zijn zaken waarop het bestemmingscriterium van toepassing is, dat wil zeggen wanneer zij naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven.

2.   Klopt de afbakening? Doel van objectafbakening is het bepalen van het te waarderen object. Een onroerende zaak kan bestaan uit verschillende objecten die afzonderlijk gewaardeerd worden. Beoordeel eerst wat de kleinste gebruikseenheid is, vervolgens of deze bij elkaar horen, hierna of het gebruik door dezelfde belanghebbenden plaatsvindt en tot slot of die delen van de onroerende zaak van dezelfde eigenaar zijn en in dezelfde gemeente liggen.

3. Klopt de wijze van waardering? Bij de waardering moet u rekening houden met de hoofdregel van de Wet WOZ, de fictie van waarde vrij en onbezwaard. De verhuurde staat van een onroerende zaak kunt u niet gebruiken als verminderende factor. Wel daarvoor kunt u als argumenten gebruiken voor iedereen geldende publiekrechtelijke voorschriften. Voor waardering van woningen gelden andere waarderingsvoorschriften van voor bedrijfspanden.

Meer informatie

Wanneer kan de gemeente de WOZ-beschikking herzien en wat kunt u hier tegen doen? Neem contact op met één van onze adviseurs. 

(bron: taxence)

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…