>>Belastingdienst publiceert Handreiking DBA

Belastingdienst publiceert Handreiking DBA

08-03-2016

Wat houdt de wet DBA precies in?

Met de wet DBA wordt het systeem van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) afgeschaft. Het nieuwe systeem is volledig gebaseerd op vooroverleg met de Belastingdienst. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen een (model)overeenkomst aangaan. Zij kunnen deze voorleggen aan de Belastingdienst, waarna de Belastingdienst uitsluitsel zal geven over het karakter van de arbeidsverhouding die uit de voorgelegde overeenkomst is af te leiden. Indien de Belastingdienst positief oordeelt, lees: op basis van het voorgelegde model is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, hebben opdrachtgever en opdrachtnemer in beginsel de zekerheid dat geen loonbelasting en premies sociale verzekeringen ingehouden en afgedragen/betaald moeten worden door de opdrachtgever.

NB: het is niet verplicht om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Als partijen menen geen behoefte te hebben aan een standpunt “vooraf” van de Belastingdienst, dan staat het hen vrij om te werken zonder een goedgekeurde (model)overeenkomst.

Naar de Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties>>

BRON: HR-Expert

Nu op Twitter

Dagje Rotterdam — bij Hotel New York Rotterdam facebook.com/10000111391290…

Financieel Nieuws - Let op: dit verandert er op 1 januari mailing.financefeeds.nl/t/j-4A082B029B…