Nieuwe btw-regels binnen de EU

Ben je een Nederlandse ondernemer? En lever je goederen of diensten aan klanten die geen btw-aangifte doen in andere landen van de Europese Unie (EU)? Dan krijg je vanaf 1 juli 2021 te maken met de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Bijvoorbeeld als je een webshop hebt.

De regeling geldt niet alleen als je zakendoet via internet. Ook als je diensten levert, kan je te maken krijgen met de regeling. Bijvoorbeeld als je werkt aan onroerend goed van een particulier in een ander EU-land. Of als je in een ander EU-land particulieren vervoert.

 

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

De btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU veranderen per 1 juli 2021.

De huidige drempelbedragen verdwijnen. Als je boven de nieuwe omzetdrempel uitkomt van €10.000,-, betaal je de btw van het EU-land waar het vervoer van jouw goederen eindigt. Dat is meestal het land van jouw klant.

Ook voor afstandsverkopen van buiten de EU veranderen de btw-regels. Voor deze afstandsverkopen is er geen omzetdrempel. U betaalt de btw van het EU-land waar het vervoer van jouw goederen eindigt. Dat is meestal het land van jouw klant.

 

Wat is een afstandsverkoop?

Het gaat om een afstandsverkoop in de volgende situatie:

 • Je levert goederen die al in de EU zijn aan een klant in een ander EU-land dan Nederland (afstandsverkopen binnen de EU). Of je levert goederen van maximaal € 150,- van buiten de EU aan een klant in Nederland of in een ander EU-land. En je verstuurt die goederen rechtstreeks naar de klant (afstandsverkopen van buiten de EU).
 • Jouw klant doet geen btw-aangifte: het is een particulier, een ondernemer die alleen vrijgestelde prestaties levert of een rechtspersoon die geen ondernemer is.
 • Je vervoert de goederen zelf naar jouw klant. Of je laat dat doen voor jouw rekening. Als bijvoorbeeld jouw klant uit België het product bij jouw magazijn in Nederland komt halen, is dit geen afstandsverkoop.
 • Margegoederen, nieuwe of bijna nieuwe auto’s en montageleveringen vallen niet onder afstandsverkopen.

 

Btw-vrijstelling import tot 22 euro vervalt

Bij invoer van goederen in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze vrijstelling vervalt. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Vanaf 1 juli 2021 is bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

 

 Platformen dragen btw af bij actieve rol

Een ondernemer is verantwoordelijk voor de btw-afdracht over producten die hij via een platform aan consumenten verkoopt. In de nieuwe btw-regels zijn de platformen

verantwoordelijk voor deze btw-afdracht als het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld bestellingen en betalingen van producten faciliteren. Het platform ondersteunt aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Verder geldt dat:

 • Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
 • De waarde van de goederen maximaal 150 euro is.
 • De goederen worden ingevoerd in de EU.

 

Is de waarde van de zending boven de 150 euro dan is het platform ook btw verschuldigd wanneer zij de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer faciliteert en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Wanneer je een platform runt waarop je goederen van anderen aanbiedt, onderzoek dan samen met je fiscaal adviseur of je na invoering van de nieuwe regels met een grotere btw-verplichting en aansprakelijkheid te maken krijgt.
 

Vereenvoudigde btw-aangifte

Voor leveranciers van digitale diensten in de EU bestaat de Mini One Stop Shop-regeling, ook MOSS-regeling genoemd. Door deze vereenvoudigde btw-registratie hoeven ondernemers zich niet in elk EU-land afzonderlijk te registreren voor de btw. Deze regeling wordt uitgebreid en heet na de wetswijziging One Stop Shop (OSS). Wat zijn de verschillen met de huidige MOSS-regeling?

 • Nu mogen alleen ondernemers van digitale e-commercediensten de MOSS-regeling gebruiken.
 • Ook afstandsverkopen mag je via het nieuwe portaal aangeven. Kom je met beide leveringen, digitale diensten en goederen, boven het drempelbedrag uit van 10.000 euro, dan verzorg je via dit portaal je aangifte.
 • Vanaf 1 juli 2021 kan een ondernemer de in andere EU-landen verschuldigde btw via de OSS-portal van de Nederlandse Belastingdienst aangeven. Je hebt dan geen btw-registratie in andere EU-landen nodig.
 • De Nederlandse Belastingdienst regelt dat de via het OSS-portal aangegeven btw bij het juiste EU-land terechtkomt.
 • Wanneer de OSS-regeling ingaat en de portal is in Nederland nog niet operationeel registreer je alsnog je onderneming voor de btw in alle EU-landen waar je klanten wonen. Je doet dan lokaal btw-aangifte.

 

Opslag goederen

Wanneer je goederen voor je webshop in een magazijn in een ander EU-land opslaat heb je een btw-nummer van dat EU-land nodig. De door jou geleverde goederen vanuit het buitenlandse magazijn zijn belast met lokale btw. Ze worden vanuit dat land geleverd en je kunt je btw dan niet via de Nederlandse OSS-portal aangeven. Je doet btw-aangifte in het betreffende EU-land.

 

Onderzoek Belgische Belastingdienst

Op dit moment doet de Belgische Belastingdienst ook onderzoek naar bedrijven die over het drempelbedrag heen zijn gegaan. Indien dit het geval is zullen ze de verschuldigde btw naheffen incl. een boete en rente.

Vanwege de onderzoeken van de Belgische Belastingdienst adviseert Thuiswinkel.org om vrijwillig te verbeteren als je bedrijf geen Belgische btw heeft betaald, maar in enig jaar wel de drempel van € 35.000 heeft overschreden. Onder voorwaarden kan de Belgische btw bij een vrijwillige verbetering alsnog zonder boete en rente worden betaald. De btw die je bedrijf onterecht aan de Nederlandse Belastingdienst heeft betaald, kan dan worden teruggevraagd.

Bron: Belastingdienst.nl / Logistiek.nl / KVK.nl