Investeren en afschrijven

Investeren en afschrijven

Koop je een bedrijfsmiddel met een aanschafwaarde van meer dan €450 exclusief btw en dat langer dan een jaar meegaat, ben je verplicht het bedrijfsmiddel af te schrijven. De Belastingdienst ziet je aankoop dan als een investering. Een bedrijfsmiddel is iets dat je gebruikt of nodig hebt om je werk uit te kunnen voeren. Denk aan een laptop, auto, gereedschap, vergunning of een nieuwe website. De kosten verdeel je over meerdere jaren in plaats van dat je ze in één keer aftrekt van je winst. Afschrijvingen verlagen je winst, waardoor je minder belasting betaalt.

Kosten van bijvoorbeeld installatie en transport tellen ook mee als aanschafkosten van je bedrijfsmiddel. Kortingen en subsidies verminderen de aanschafwaarde.

Reserveren

Met investeringen reserveer je eigenlijk elk jaar een stukje van je winst om het bedrijfsmiddel nadat het is afgeschreven te kunnen vervangen. Hoeveel je afschrijft, hangt af van de levensduur en de restwaarde van het bedrijfsmiddel.

Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20% per jaar. De kosten van je aankoop schrijf je dus in minimaal 5 jaar af. Als je recht hebt op startersaftrek en een eenmanszaak, maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, mag je zelf tot het maximumbedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bepalen hoe snel en wanneer je de investering afschrijft. Dit mag alleen bij investeringen die je gedaan hebt in de jaren dat je recht had op startersaftrek of in het jaar daarvoor.

Fiscaal voordeel

De overheid stimuleert ondernemers met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek om extra geld in hun bedrijf te steken. Dit kan je een extra fiscaal voordeel opleveren.

Als je bent vrijgesteld van btw, geldt een aanschafwaarde van €450 inclusief btw als drempelgrens om je aankoop als investering af te schrijven.

Btw

Afschrijven heeft helemaal niets met de btw te maken. De btw op je bedrijfsmiddel vorder je in het tijdvak van aankoop in één keer terug.

Als je je boekhouding aan Look Forward hebt uitbesteed, berekenen wij het afschrijvingspercentage voor je. Wij zorgen ervoor dat je investeringen met de juiste waarde netjes op je balans staan en je maximaal fiscaal voordeel geniet.