Inhuur van zzp’ers: verscherpte controle door de Belastingdienst

Maatregelen inhuur zelfstandigen

Het kabinet werkt aan nieuwe regels voor het inhuren van zelfstandigen. De regels moeten zekerheid geven aan de opdrachtgever wanneer iemand buiten dienstbetrekking werkt en dus als zelfstandige mag werken. Ook wil het kabinet voorkomen dat ingehuurde zelfstandigen feitelijk in dienst zijn (schijnzelfstandigen). Daarnaast wil het kabinet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen zelfstandigen en mensen in loondienst tegengaan. De huidige wet DBA wordt niet gehandhaafd tot 1 januari 2021 ,  het handhavingsbeleid gaat vanaf 1 januari 2020 veranderen.

Arbeidsrelatie opdrachtgevers en zelfstandigen

De nieuwe regels moeten opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijkheid geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de wet. Dat is nu soms niet duidelijk. Als er achteraf tóch sprake is van een dienstbetrekking kunnen opdrachtgevers een naheffing van de loonheffingen krijgen van de Belastingdienst. Ook moeten zij zich dan houden aan de regels van het arbeidsrecht. De Inspectie SZW controleert deze regels.

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Schijnzelfstandigen zijn werknemers die als zelfstandige zijn ingehuurd, terwijl ze feitelijk in dienst zijn. De werkgever betaalt voor hen (onterecht) geen werkgeverspremies.

Daarbij wil het kabinet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Omdat opdrachtgevers voor zelfstandigen geen werkgeverspremies hoeven te betalen, zijn deze arbeidskrachten voor opdrachtgevers aantrekkelijk.  Ook hoeft een opdrachtgever een zelfstandige geen loon door te betalen bij ziekte en is er geen sprake van ontslagbescherming. Daarnaast hebben zelfstandigen meer belastingvoordelen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen niet meer in dienst komen of minder goede arbeidsvoorwaarden krijgen.

Gezagsverhouding

In een arbeidsrelatie moet duidelijk zijn hoe de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is. De gezagsverhouding bepaalt namelijk grotendeels of iemand in dienstbetrekking werkt of niet. Als iemand in dienstbetrekking werkt, moet de werkgever of opdrachtgever loonheffing en premies inhouden op het salaris. Opdrachtgevers moeten daarom kunnen beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet.

Invullen webmodule geeft helderheid over arbeidsrelatie

Er wordt bij de belastingdienst gewerkt aan een online vragenlijst (webmodule) voor opdrachtgevers. Dit is een hulpmiddel voor opdrachtgevers om vooraf helderheid te krijgen of iemand buiten dienstbetrekking kan gaan werken. Als de uitkomst na het invullen van de webmodule ‘buiten dienstbetrekking’ is, dan kan de opdrachtgever de werkende als zelfstandige inhuren. En dan krijgt de opdrachtgever geen naheffing. Het invulllen van de webmodule is geen verplichting.
De webmodule is volgens planning van de belastingdienst halverwege 2020 gereed.

Zelfstandigen inhuren voor te laag tarief niet meer mogelijk

Het is straks niet meer mogelijk zelfstandigen tegen een te laag tarief in te huren. Het kabinet wil hiermee zelfstandigen met een laag tarief beschermen en wil concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Het kabinet werkt deze regels nog verder uit. De geplande invoering van deze regels is 1 januari 2021.

Opt-out loonheffing en premies werknemersverzekeringen

Onder voorwaarden kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen gezamenlijk kiezen voor een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Een van de voorwaarden is dat de zelfstandige wordt ingehuurd voor een opdracht met een hoog uurtarief. De voorwaarden worden nog verder uitgewerkt.
De geplande invoering van de opt-out is 1 januari 2021.

Vanaf die datum kan de Belastingdienst namelijk ook handhaven als opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet of onvoldoende opvolgen binnen een redelijke termijn. Een opdrachtgever kan dergelijke aanwijzingen verwachten als de werkwijze van en de relatie met de opdrachtnemer niet passen binnen de huidige regels voor de inhuur van zelfstandigen.

 

Verscherpt toezicht

Uit een publicatie op de website van de Belastingdienst blijkt echter een andere vertaling van de woorden van de minister. Allereerst start het verscherpte toezicht al per 1 oktober 2019. De ‘redelijke termijn’ wordt overigens ingevuld met drie maanden. Bovendien kan een ‘tip’ van de Belastingdienst ook zijn dat de zzp’er voortaan als werknemer in de loonadministratie moet worden opgenomen, als de Belastingdienst van mening is dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Deze nieuwe aanpak is niet eerder gecommuniceerd; het einde van het niet handhaven van de wet DBA lijkt daarmee in zicht. Tot 1 januari 2021 blijft het daarom belangrijk de afspraken met de zzp’er binnen de huidige kaders goed vast te leggen. Daarna kan het zijn dat u andere afspraken dient te maken met de zzp’er.

Bron: Belastingdienst