Informeer werknemers over vervallen vakantiedagen

Per 1 juli 2022 vervallen de wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2021 heeft opgebouwd.

Als werkgever dien je je werknemers tijdig en duidelijk te informeren dat de vakantiedagen vervallen als ze niet worden opgenomen. Bovendien dien je ze een serieuze kans te geven om de dagen op te nemen. Pas als je werknemer dit niet doet, vervallen de wettelijke vakantiedagen.

Elke werknemer heeft vanuit de wet recht op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt aan vakantie-uren. Deze wettelijke vakantie moet elk jaar worden opgenomen.

Het kan zijn dat in de cao een andere, ruimere vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen staat.

Informeer je werknemers altijd op tijd en duidelijk, bijvoorbeeld elk half jaar, over het saldo van hun (boven)wettelijke vakantiedagen, anders vervallen de dagen niet. Ze verjaren dan pas vijf jaar na het jaar van opbouw. Geef je werknemers een reële kans om de dagen op te nemen en leg alles schriftelijk vast.