Drie maanden extra tijd voor administratieve eisen lage WW-premie

Werkgevers krijgen extra tijd om te voldoen aan de administratieve eisen voor het toepassen van een lage WW-premie. De eisen die hiervoor gelden staan beschreven in de Wet abreidsmarkt in balans(WAB). Hierover hebben wij eerder een artikel geschreven. 

De lage WW-premie mag wel al vanaf januari worden toegepast, maar vóór 1 april 2020 dient een door beide partijen ondertekende addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn. 

Vergeet u ons niet te informeren hierover?

Meer informatie over het uitstel kunt u lezen op:
https://www.salarisvanmorgen.nl/2019/12/10/drie-maanden-extra-tijd-voor-administratieve-eisen-lage-ww-premie/