Debiteurenbeheer uitbesteden aan een credit controller

Herken je het? Klanten waarmee je een goede verhouding hebt, hebben een betalingsachterstand opgebouwd. Je weet even niet hoe je dit wil gaan aanpakken. Je wil niet direct drastische betalingseisen op tafel leggen, dit kan de relatie onder druk zetten. Afwachten totdat de klant weer netjes betaald is ook geen optie. Een credit controller kan dan de uitkomst zijn.

 

Een credit controller?

De credit controller neemt het debiteurenbeheer uit handen. Hij zal het contact met de klant onderhouden, maakt betalingsafspraken, controleert de naleving van de afspraken en bewaakt de voortgang van het gehele dossier. Door zijn persoonlijke relatie met de debiteuren is de kans klein dat de relatie snel verzuurt.

 

De credit controller houdt al zijn acties bij in een dossier. Wanneer het werk van de credit controller toch niet het gewenste resultaat levert zal het dossier uiteindelijk worden overgedragen naar een externe partij, zoals een incassobureau. Het is dan wenselijk dat deze partij zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd. De keuze om een dossier over te dragen naar een externe partij ligt in de meeste gevallen ook bij de credit controller. De credit controller is daarbij ook de contactpersoon voor de externe partij.

 

Overige werkzaamheden:

Een credit controller kan ook ingezet worden voor andere werkzaamheden binnen de organisatie.

Denk daarbij aan het beheren van de grootboekrekeningen, verwerking van de debiteurenfacturen in de administratie of het opstellen van rekeningoverzichten.

 

Door de invoering en optimalisatie van procedures zorgt de credit controller uiteindelijk ook voor het beheer van het debiteurensaldo. Hij probeert de periode dat facturen open staan terug te brengen of te verminderen.

 

De credit controller kan ook als contactpersoon worden ingezet voor andere afdelingen binnen de organisatie of relaties als banken, boekhouders, kredietverzekeringsmaatschappijen of incassobureaus.

 

Kan jij wel een credit controller gebruiken? Neem dan contact met ons op.