De Europese ePrivacy Verordening (ePV)

Vertrouwelijk

De ePV is een uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ePV richt zich op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten. Denk aan: WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, i Message, Viber en overige aanbieders van dit type communicatiediensten. De inhoud van elektronische berichten wordt niet alleen beter beschermd, maar ook de metadata ervan. Zoals plaats en tijdstip van verzenden van een bericht. Alle elektronische communicatie is vertrouwelijk.

Cookies en spam

Naast het beschermen van online communicatie gaat de ePV ook in op het plaatsen van cookies, de vereiste toestemming hiervoor en het spamverbod. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies, zoals advertentiecookies, is toestemming nodig. Sommige websites blokkeren je als je deze cookies niet accepteert. De nieuwe regeling geeft aan dat dit nog steeds mag, tenzij er geen alternatief is. Bijvoorbeeld bij overheid informatie.

De bepalingen gericht op het bestrijden van spam houden in dat consumenten geen elektronische communicatie (direct marketing) mogen ontvangen waar ze geen toestemming voor hebben gegeven. Via opt-out of opt-in. Niet alleen voor communicatie via e-mail of sms is toestemming nodig van de consument. Dit geldt ook voor telefonische reclame. Voor direct marketingbedrijven heeft dit dus gevolgen.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zorgt voor de naleving en handhaving van de ePV. Net als bij de AVG.

Wanneer

Over deze verordening moet nog overeenstemming worden bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. Als deze er is, hebben lidstaten 2 jaar de gelegenheid om de ePV te implementeren in hun wetgeving. Waarschijnlijk wordt de verordening medio 2019 aangenomen. Met een overgangstermijn van 2 jaar zal de ePV in 2021 wet zijn.

Bron: Kamer van Koophandel