Brexit, Bereid u voor!

Dat is de boodschap die de Nederlandse overheid rijksbreed uitdraagt! Immers, de kans op een harde Brexit (no-deal) per 30 maart 2019 blijft voorlopig boven de markt hangen. Bij een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord wordt het Verenigd Koningrijk automatisch een derde land, en moeten voor alle zendingen van en naar het Verenigd Koninkrijk douaneformaliteiten worden vervuld.’

Maar ook bij een goedgekeurd en geratificeerd terugtrekkingsakkoord is het niet verstandig de voorbereidingen op Brexit terug te schroeven. Weliswaar treedt bij een akkoord de overeengekomen overgangsperiode in werking (tot uiterlijk 31 december 2020), maar daarmee staat nog lang niet vast wat de toekomstige (handels)betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk precies gaan inhouden. Feitelijk beginnen deze onderhandelingen pas met ingang van 30 maart 2019. En ook deze gesprekken kunnen nog uitmonden in een no-deal. Het enige wat nu zeker is dat het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt.’

Ook bij het uitzicht op een “deal” is het nodig de voorbereidingen op Brexit voort te zetten. Ook bij een deal verandert er genoeg voor het bedrijfsleven en krijgen bedrijven te maken met douaneformaliteiten. Veel voorbereidingen zijn kortom zowel toepasbaar op een deal-  als een no deal-scenario,

Hope for the Best, Prepare for the Worst

Het rijksbrede advies voor de overheid en het bedrijfsleven staat kortom nog altijd kaarsrecht overeind: Hope for the Best, Prepare for the Worst.

Actuele stand van zaken

De politieke ontwikkelingen rond Brexit volgen elkaar razendsnel op. Raadpleeg de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de actuele stand van zaken.