Bijzonder uitstel van betaling na 1 juli 2021

Het kabinet verlengt een aantal steunmaatregelen tot en met 30 september 2021, maar het bijzondere uitstel van betaling wordt niet verlengd na 1 juli 2021.

De openstaande belastingschulden die zijn ontstaan tijdens de periode dat er bijzonder uitstel was, hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden betaald . U heeft dan tot 1 oktober 2027 de tijd om deze af te lossen.

Look Forward kan voor u nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Vanaf 1 juli 2021 moet u dan weer op tijd voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen.

 

Geen verlenging

Loopt het bijzonder uitstel af vóór 1 juli 2021 en u vraagt geen verlenging aan? Dan moet u over de periode na het einde van het bijzonder uitstel de aangiften op tijd betalen.

Voorbeeld: U heeft bijzonder uitstel tot maart 2021 en u vraagt geen verlenging aan. Dan moet u voor de aangiften met uiterste betaaldatum na 1 maart 2021 op tijd de belasting betalen. Deze betalingen vallen niet meer onder het bijzonder uitstel van betaling.

Ook dient u de aangiften altijd op tijd indienen. Ook tijdens de periode dat u uitstel van betaling heeft.


Betalingsregeling

U kunt gebruikmaken van een betalingsregeling voor de openstaande belastingschulden die u heeft opgebouwd tijdens de periode waarin u bijzonder uitstel had. Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van deze openstaande bedragen. U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om dit af te lossen en betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst. U ontvangt hierover een brief van de Belastingdienst.

Eerder was de regeling van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 om de openstaande bedragen af te lossen. Deze periode was 36 maanden. Dit is nu aangepast naar bovenstaande.

Let op! Om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling dient u geen openstaande aanslagen te hebben staan in de periode die buiten het uitstel valt.


Invorderingsrente

Tot en met 31 december 2021 is het tarief van de invorderingsrente die u  moet betalen nadat de betaaltermijn is verstreken, verlaagd naar 0,01%.

Normaal gesproken is deze rente 4%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs omhoog naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Bron: Forum voor fiscale dienstverleners