Bijzonder uitstel van betaling (update 02-04-2020)

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft uw bedrijf problemen door het coronavirus? Om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft de overheid maatregelen genomen. 

U kunt de belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.

Dit kan voor alle aanslagen:  inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.   

Dit houdt in dat wanneer u de loonbelasting februari 2020 niet kunt betalen voor 31 maart 2020 u pas uitstel van betaling kan aanvragen NA ontvangst naheffingsaanslag van de belastingdienst. De naheffingsaanslag ontvangt u pas 31 maart 2020. Eerder uitstel aanvragen is niet mogelijk!

Het is nu ook mogelijk om online de uitstel aan te vragen, u hoeft dan geen brief meer in te sturen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Voor meer informatie en de link om het aan te vragen, klik hier.

Heeft u geen DigiD geactiveerd? Dan kunt u het uitstel alsnog via een brief aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de belastingdienst. Look Forward heeft een voorbeeld brief gemaakt. De volgende onderdelen dient u hierin aan te vullen.

  1. De naam van uw bedrijf
  2. Plaats en datum wanneer u de brief maakt
  3. Aanslag nummer(s)
  4. Onderaan de brief uw naam en onderneming naam
  5. Brief ondertekenen

In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Dit hebben wij alvast voor u in de brief vermeld.  Nadat de belastingdienst het  verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. Aangezien er nog veel onduidelijk is over de daadwerkelijk uitvoering kunnen wij helaas ook niet antwoord geven op alle vragen.

Om alle ondernemers te helpen kunt u onze brief gebruiken. Graag een kopie van uw brief naar ons sturen zodat wij op de hoogte zijn van het uitstel. Dit kan ook digitaal naar info@lookforward.nl.

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar: (zie voorbeeld brief Look Forward)
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De belastingdienst vraagt  dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zullen we u nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Derde deskundige

Wij kunnen voor u als derde deskundige optreden en na onderzoek, een verklaring afgeven richting de Belastingdienst. Over de voorwaarden van de verklaring wordt nog gesproken. Nadere informatie volgt spoedig op deze pagina.

Let op! Deze werkzaamheden vallen buiten onze standaard dienstverlening. Wij zullen hiervoor een opdracht bon opstellen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Tot de opties behoort ook dat u uw voorlopige IB of VPB aanslag die u maandelijks betaald gaat verlagen door uw inkomsten te verlagen.

Indien dit wenselijk is ontvangen wij hiervoor graag een verzoek via info@lookforward.nl. Deze werkzaamheden vallen wel onder onze standaard dienstverlening.

Let wel op dat dit ook weer gewijzigd moet worden wanneer u weer meer inkomsten krijgt.

Lees er meer over op:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen