Betaalt u de reiskostenvergoeding door tijdens corona?

Op dit moment werken veel mensen in Nederland thuis. Zij hoeven dus niet te reizen voor hun werk. Maar hoe zit het dan met de reiskostenvergoeding, als daar een vast bedrag per maand voor is afgesproken? Mag u dit bedrag dan nog wel onbelast uitkeren? Het antwoord: ja. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

NB: we hebben het in dit geval specifiek over de vaste reiskostenvergoeding. Werknemers die hun reiskosten declareren zullen dat in deze periode niet (of veel minder) doen. Zij hebben natuurlijk gewoon recht op een vergoeding voor de gedeclareerde kilometers, mits die terecht worden gedeclareerd.

Reiskosten tijdens langdurige afwezigheid

Als een werknemer langdurig afwezig is en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, mag de werkgever maximaal 6 weken aaneengesloten deze vergoeding doorbetalen. De reden voor de afwezigheid doet er niet toe. Vakantie, ziekte, verlof of langdurig thuiswerken in verband met de corona-crisis leveren allemaal hetzelfde resultaat op: langdurige afwezigheid. U mag dus op dit moment de reiskostenvergoeding waarschijnlijk nog doorbetalen. Maar over een paar weken niet meer. De onbelaste vergoeding mag uitbetaald worden tijdens de lopende maand en de kalendermaand die daar op volgt. Komt de werknemer midden in de maand weer naar het werk, kan de reiskostenvergoeding pas in de daar op volgende maand weer worden uitgekeerd.

Voorbeelden

Ariane werkt sinds 16 maart thuis in verband met de coronacrisis. Zij ontvangt een vaste reiskostenvergoeding van 150 euro per maand. Zij ontvangt met haar salaris in maart en april de reiskostenvergoeding, maar in mei niet meer. Op 15 mei is de crisis voorbij. Ariane gaat weer naar kantoor. Zij ontvangt in juni weer een reiskostenvergoeding.

Jeroen reist dagelijks met de bus naar zijn werk. Hij levert elke maand een overzicht in van de reizen op zijn ov-chipkaart. Net als Ariane gaat hij op 16 maart thuiswerken en komt hij vanaf 15 mei weer naar kantoor. Jeroen kan over de periode 1-16 maart zijn ov-kilometers declareren maar heeft geen recht op vergoedingen voor de dagen tot 15 mei. Daarna kan hij weer declareren.

Rachid kwam op 23 februari terug uit een risicogebied en begon direct met thuiswerken. Hij ontvangt in februari en maart nog een reiskostenvergoeding, maar in april niet meer.

Bron: Salarisnet