Beschikkingsbrief betalingsregeling coronacrisis

Afbetalen coronaschuld, uitstel van belastingbetaling corona

Bij ondernemers die tijdens de coronacrisis uitstel van belastingbetaling hebben gehad, vallen momenteel brieven van de Belastingdienst op de mat met informatie over de afbetalingsregeling. In de beschikkingsbrief staat wat, wanneer en hoe je moet betalen. Bij de brief zit een overzicht van je openstaande schuld.

Het bedrag van de eerste termijn moet uiterlijk 31 oktober 2022 op de rekening van de Belastingdienst staan.

Om geen betalingen te missen, adviseren wij je automatische betaling in te stellen. Vergeet niet om bij je betaling het juiste betalingskenmerk in het juiste veld te zetten. De Belastingdienst kan je betaling anders niet verwerken.

In de brief lees je ook wat je moet doen als je extra wilt aflossen (zodat je minder rente hoeft te betalen) of als je niet aan je betalingsverplichting kunt voldoen. Neem in het laatste geval altijd contact op met de Belastingdienst, dat voorkomt problemen.

Graag ontvangen wij een kopie van deze brief zodat wij ook op de hoogte zijn.