Belastingdienst informeert u als uw uitstel van betaling afloopt

De Belastingdienst gaat online en in brieven aan aanvragers van uitstel van belastingbetaling in op het aflopen en de eventuele verlenging van de periode van het bijzonder uitstel van betaling.

Als bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd vanwege de coronacrisis heeft de aanvrager dit waarschijnlijk gedaan voor een periode van 3 maanden. Er kan voor worden gekozen om het bijzonder uitstel voor de uitgestelde belastingen te verlengen. Dit doet de aanvrager met een online formulier (zie link onderaan deze tekst).

Als eerder uitstel is aangevraagd en de periode van 3 maanden uitstel voorbij is, krijgt de aanvrager een brief van de Belastingdienst. Wellicht is deze brief in de afgelopen week al ontvangen. In de brief wijst de Belastingdienst er ook op dat het bijzonder uitstel kan worden verlengd.

Gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk

Het kabinet wil ondernemers zo goed mogelijk helpen en kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk. Dit wordt deze zomer verder uitgewerkt. Als er meer duidelijk is informeert de Belastingdienst uitstel-aanvragers daarover. Tot dat moment hoeft dus nog niet te worden terugbetaald. Ook kunt langer bijzonder uitstel worden aangevraagd als de 3 maanden zijn verstreken.

Geldig voor alle aanslagen

De verlenging van het bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen van belastingen waarvoor eerder uitstel van betaling is aangevraagd en voor aanslagen die tijdens de periode van verlenging worden ontvangen. Uiteraard is het mogelijk om voor die tijd te betalen, maar dit hoeft dus niet.

Verlengen

Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel is meer informatie over het aanvragen en verlengen van bijzonder uitstel van betaling te vinden, met een link naar het online formulier.

Bron: Fiscaalvanmorgen.nl