Afbetalen belastingschuld corona uitstel

Afbetalen coronaschuld, uitstel van belastingbetaling corona

Op 1 oktober aanstaande start het afbetalen van de belastingschuld die je hebt opgebouwd als je uitstel van belastingbetaling hebt gehad tijdens de coronacrisis. De Belastingdienst heeft overzichten gestuurd van al je openstaande aanslagen en de voorwaarden van de betalingsregeling. Begin september laat de Belastingdienst je weten wat je vaste maandelijkse bedrag is, inclusief invorderingsrente, dat je dient af te lossen en het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Deel een kopie van deze brieven met je boekhouder of accountant.

Het bedrag van de eerste termijn moet uiterlijk 31 oktober 2022 op de rekening van de Belastingdienst staan.

Je kunt eerder beginnen met aflossen of tijdens de betalingsregeling extra betalen. Als je voor 1 augustus 2022 aflost, gaat je maandbedrag per 1 oktober 2022 naar beneden. Betalingen na 1 augustus hebben geen invloed op je maandbedrag, maar verkorten de looptijd van je betalingsregeling. En je betaalt minder invorderingsrente.

Neem altijd contact op met de Belastingdienst als het afbetalen niet lukt. Dat voorkomt problemen.